Průběh projektu 

 

Projekt „Kreativní dílna pro žáky aneb Kdo pracuje, nezlobí“

Spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR

 

Průběh projektu v období od 16. 11. 2009 do 15. 2. 2010

 

      V tomto období byla členy realizačního týmu připravena místnost pro kreativní dílnu (vystěhování, úklid). Se stavební firmou byly projednány úpravy místnosti pro dílnu.

     Byla vybrána a zakoupena odborná literatura pro jednotlivé výtvarné techniky.

     Postupně jednotlivé členky realizačního týmu objednaly materiál a pomůcky pro některé výtvarné techniky. Pro vybavení dílny byly zakoupeny židle. Pro potřebu projektu jsme

zakoupili notebook a multifunkční tiskárnu. 

      Členky metodického týmu zahájily proškolení pro jednotlivé výtvarné techniky – zatím absolvovaly část kurzu aranžování, kurzy decoupage , malování na sklo a porcelán.

      Realizační tým se pravidelně scházel (1x měsíčně) na koordinačních schůzkách. Pravidelně 1x měsíčně také probíhaly kontrolní dny a dle potřeby se scházeli manažer, zástupce manažera a finanční manažer.

      Byla vypracována interní směrnice o realizaci projektu, plán publicity a l. harmonogram

projektu.

      Manažer projektu zahájil práce na  výběrovém řízení na nákup keramické pece, keramického kruhu, materiálu a pomůcek pro keramiku. Předpokládaná cena zakázky je 161 250,-- Kč bez DPH. Termín odevzdání nabídek byl stanoven na 12. 2. 2010. Bylo osloveno 5 firem.

       V měsíci prosinci jsme vypracovali Plán publicity projektu, na webových stránkách školy byly uveřejněny informace o projektu, rodiče žáků naší školy byli seznámeni s projektem

 na třídních schůzkách a prostřednictvím informačního letáku, který obdrželi všichni žáci.

Místnosti, ve kterých probíhá realizace projektu jsou označeny logy ESF. Ve vestibulu školy

jsou na nástěnce vyvěšeny informace o projektu a logo ESF. Podrobnější informace pro členy

realizačního týmu i ostatní pracovníky školy jsou na nástěnce ve sborovně školy

Do Moravskoslezského deníku bylo zadáno zveřejnění zprávy o zahájení projektu.

      Ve stanoveném termínu byla odevzdána l. monitorovací zpráva.