Co skrývá les? - září 2010

 

Projekt :                   Příroda kolem nás

 

                               Jaké tajemství skrývá les?

 

                Tematické zaměření vybranému vyučovacímu předmětu nebo průřezovému tématu : prvouka, přírodověda, vlastivěda, český jazyk, literatura, matematika, hudební výchovy, výtvarná výchovy, pracovní vyučování, tělesná výchova, informatika.

(průřezové témata: osobnostní a sociální výchova, enviromentální výchova )

 

 Hlavní záměr projektu:

 

Ø Poznat les jako jednu součást živé přírody

Ø Probudit u dětí zájem o přírodu, seznámit s významem lesa (ekosystém)

Ø Seznámit se životem v lese ( živočišným i rostlinným)

 

                Projekt nazvaný Příroda kolem nás jsme realizovali ve škole i mimo areál školy.

Jedná se o celoškolní projekt, realizovaný od 15.9. 2010 do 30. října 2010. Na přípravě a realizaci se podíleli všichni učitelé naší školy.

                Dne 17. 9. 2010 se během 5 vyučovacích hodin žáci jednotlivých tříd zúčastnili pochodu lesoparkem Myslivna. Žáci ze speciálních tříd, kteří se pochodu nezúčastnili, si během dne promítali přírodovědné filmy, hráli společenské hry, nakreslili nebo namalovali výkresy na téma: Příroda kolem nás.

                Během vycházky se žáci učili poznávat své okolí a okolní krajinu, upevňovali společenské chování, seznamovali s dopravními značkami, pozorovali živou i neživou přírodu, sbírali přírodniny, nerosty, upevňovali si poznatky získané v hodinách prvouky, přírodovědy. Žáci získali základní poučení o zdravém pohybu, možnosti ovlivnění svého zdraví. 

                V další části projektu žáci vyráběli výrobky s materiálu nasbíraného během vycházky s cílem zvládat základní manuální dovednosti při práci s jednoduchými materiály a pomůckami. Kreslili, malovali námět: Příroda kolem nás, Na vycházce. Z výkresů jsme připravili výstavku na chodbě školy. 

 

 

                                                                                                       

 

                                                                                              Zpracovala Martina Bártová

Kontakt

Základní škola, Ostrava-Poruba, Čkalovova 942, příspěvková organizace

zs.ckalovova@seznam.cz

Základní škola, Čkalovova 942/2, Ostrava - Poruba, 708 00

UPOZORNĚNÍ:
Telefonní číslo 596 925 473 je v současné době mimo provoz, v případě potřeby volejte 603 449 841, nebo 731 644 724.
Děkujeme za pochopení.

Datová schránka: 8nvh93z

adresa pro evidenci úředních e-mailů:
ZSCka@po-msk.cz

IČO: 64628183

Vyhledávání

Fotografie použita dle Creative Commons Shandi-lee, Infomastern, tommy@chau  © 2009 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode