Recitační soutěž

 Dne 20.3. 2009 proběhla na naší škole recitační soutěž na téma "Jaro". 
 Žáci soutěžili ve 3 kategoriích:
I.kategorie - nejmladší žáci 1.-3. ročníku a žáci pomocných tříd
II. kategorie -žáci 4. - 6. řočníku
III. kategorie - 4.- 9. ročníku
Celkem se přihlásilo 20 žáků, kteří byli většinou velmi dobře připraveni.
Porota odměnila nejlepší za 1. - 3. místo diplomem a sladkou odměnou-velikonočními zajíčky,
sladkou odměnu získali za své výkony i zbylí soutěžící.
Žákyně 6.A třídy Tereza Kalafutová získala čestné uznání za přednes prózy s jarní tématikou.
Před vyhlášením výsledků si soutěžící s diváky zazpívali s doprovodem Orfových nástrojů.
Na závěr se žáci podívali na veselé příběhy Toma a Jarryho ve školní videoučebně.
Všichni se už těší na další ročník recitační soutěže opět za rok.
Marie Jakubcová

Ostatní foto naleznete ve fotogalerii.
 

Fotky

Kontakt

Základní škola, Ostrava-Poruba, Čkalovova 942, příspěvková organizace

zs.ckalovova@seznam.cz

Základní škola, Čkalovova 942/2, Ostrava - Poruba, 708 00

UPOZORNĚNÍ:
Telefonní číslo 596 925 473 je v současné době mimo provoz, v případě potřeby volejte 603 449 841, nebo 731 644 724.
Děkujeme za pochopení.

Datová schránka: 8nvh93z

adresa pro evidenci úředních e-mailů:
ZSCka@po-msk.cz

IČO: 64628183

Vyhledávání

Fotografie použita dle Creative Commons Shandi-lee, Infomastern, tommy@chau  © 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode