Kritéria pro přijetí žáků do školní družiny pro školní rok 2018/2019

 

  • Druh a míra zdravotního postižení
  • Věk žáka
  • Sourozenec ve ŠD
  • Zaměstnanost zákonných zástupců žáka
  • Trvalé bydliště žáka mimo obec Ostrava      
  • Sourozenec ve škole

 

Kapacita školní družiny je 28 žáků.

O přijímání dětí do školní družiny rozhoduje ředitel školy na základě vyplněného zápisního lístku a kritérií pro přijetí.

Na zapsání do ŠD není právní nárok.

 

V Ostravě-Porubě 1. 9. 2018

 

Mgr. Rostislav Galia

ředitel školy

 

 

 

 

 

 

Školní družina

Školní družina je součástí Základní školy Čkalovova a je rozdělena do dvou oddělení. Žáci školní družiny mohou využívat k pohybovým a sportovním aktivitám také prostory velké i malé tělocvičny, školní hřiště a atrium školy. Dále je k dispozici počítačová učebna s internetem a cvičná kuchyňka. Stravování žáků je zajišťováno školní jídelnou, která je umístěna mimo budovu školy. 
 

Ekonomické podmínky

Provoz školní družiny je hrazen zřizovatelem. Spotřební materiál, vstupné a jízdné si hradí žáci sami. Úhrada neinvestičních nákladů na žáka školní družiny je dána Řádem školní družiny. Platba na jednoho žáka činí 50 Kč měsíčně, je vybírána ve dvou termínech (říjen - 4 měsíce, únor - 6 měsíců ), je vybírána hotovostně vychovatelkou. 
 

Vnitřní řád školní družiny

 

 

 

Kontakt

Základní škola, Ostrava-Poruba, Čkalovova 942, příspěvková organizace

zs.ckalovova@seznam.cz

Základní škola, Čkalovova 942/2, Ostrava - Poruba, 708 00

UPOZORNĚNÍ:
Telefonní číslo 596 925 473 je v současné době mimo provoz, v případě potřeby volejte 603 449 841, nebo 731 644 724.
Děkujeme za pochopení.

Datová schránka: 8nvh93z

adresa pro evidenci úředních e-mailů:
ZSCka@po-msk.cz

IČO: 64628183

Vyhledávání

Fotografie použita dle Creative Commons Shandi-lee, Infomastern, tommy@chau  © 2009 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode