Soutěž ve sběru papíru

S O U T Ě Ž   V E   S B Ě R U    P A P Í R U     2010

V měsíci dubnu proběhla na naší škole soutěž tříd i jednotlivců ve sběru papíru. Do soutěže se zapojily téměř všechny třídy. Výkupní ceny papíru byly v letošním roce opět příznivé, za 1 kg papíru  jsme dostali  1,50 Kč. Celkově se nasbíralo 3 280 kg  papíru.

Získané finanční prostředky budou využity na třídní aktivity v závěru školního roku. Nejlepší sběrači – jednotlivci i třídy -  byli odměněni sladkostmi.Žákům, rodičům i učitelům děkujeme za aktivní účast v soutěži.

Poděkování patří i p.uč. Svobodovi a žákům, kteří se postarali o naložení a odvoz sběru.

Mgr.Radmila Musilová

 

Vyhodnocení:

Jednotlivci:  1.stupeň    1. Bachmann Jan         194 kg

                                     2. Měřvová Lucie         190 kg

                                     3. Hajduková Barbora  103 kg

 

          

                     2.stupeň     1. Graca Patrik          226 kg

                                      2. Macura Marek        173 kg

                                      3. Danko Vojtěch       128 kg

 

 

Třídy:                            1. 9.A                    1 665 kg

                                     2. 4.A                       552 kg

                                     3. 7.A                       395 kg

 

Fotografie použita dle Creative Commons Shandi-lee  © 2009 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode