Pedag. pracovníci

 Kvalifikovanost pedagogických pracovníků je na naší škole velmi vysoká. Většina pedagogů a všechny vychovatelky splňují kvalifikační předpoklady k výkonu své funkce na naší škole. Pedagogové, kteří nesplňují kvalifikační požadavky stanovené zákonem č. 563/2004Sb., Zákon o pedagogických pracovnících započali studium příslušného oboru pro naplnění kvalifikačních předpokladů. 
 

 

Mgr. Jiřina Vozná                            ředitelka školy

Mgr.   Jana Otisková              zástupce ředitele

Antošová Irena                           asistentka pedagoga 4.A

 

Mgr. Blahutová Monika                tř.uč. 4.A

Mgr. Čapanda   Přemysl              učitel

Dulanská Lenka                          asistentka pedagoga 7.A

Mgr. Hagenová Eva                     tř.uč. 6.A

Hamalová Marta                        vychovatelka ŠD

Mgr. et Bc. Hladká Martina         tř.uč. SA

Indráková Karmen                     asistentka pedagoga 7.B

Mgr. Vendulka Janáčková           tř.uč. 7.A

Mgr. Kalocsányiová Radmila       tř.uč. SC

Martina Kaštovská                     asistentka pedagoga 3.A

Bc. Klapetková Anna                 tř.uč.SB

Eva Koyšová                             asistentka pedagoga SA

Mgr. Kratochvíl Roman              učitel

Mgr. et Mgr. Krmášková Eva       tř.uč. 3.A

Mgr. Michňák Jan                      tř.uč. 7.B

Niklová Michaela                      asistentka pedagoga SB 

Mgr. Otisková Jana                   výchovný poradce

Mgr. Pivovarčíková Naděžda      tř.uč. 8.A

Sasínová Marcela                     vychovatelka ŠD 

Mgr. Špaňhelová Jaroslava        tř.uč. 9.A

Vobořilová Veronika                 asistentka pedagoga SC

Mgr. Zelinská Bronislava           tř.uč. 1.A, metodik prevence

Mgr. Sylvie Hasalíková              asistentka pedagoga 1.A

Karin Ruskinova                       asistentka pedagoga  SB

 

 

 

 
 
 

 

Fotografie použita dle Creative Commons Shandi-lee  © 2009 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode