Děti s obtížným zvládáním učiva

 

 

Má  vaše dítě ve škole vážné  prospěchové

 

a výchovné problémy?

Nestačí  tempu  výuky?

      Základní škola, Čkalovova 942 v Ostravě-Porubě, p.o.

 nabízí ve spolupráci 

s Pedagogicko-psychologickou poradnou   

v Ostravě

  od školního roku 2011- 2012

 

vzdělávání ve třídách 1. stupně ZŠ pro děti,

 které nezvládají tempo výuky běžné základní školy.

 Děti budou vzdělávány

podle školního vzdělávacího programu,

který bude zpracován dle

rámcového vzdělávacího programu

základní školy. Po absolvování 9. třídy dítě získá plnohodnotné základní vzdělání.

 Pro plánovaný malý počet žáků v těchto třídách

je počet míst omezen.

 

Co nabízíme?

Škola má dlouholeté zkušenosti

se vzděláváním dětí se speciálními

vzdělávacími potřebami:

 

 -výuku zajišťují zkušení speciální pedagogové

 

  a vychovatelé

 

-bude zajištěna kvalifikovaná výuka v plném

 

  rozsahu

 

-díky malému počtu žáků ve třídě je zajištěna

 

        individuální péče o každé dítě

 

    -zajistíme kvalitní výuku bez každodenního

 

        stresu

 

    - škola disponuje nadstandardní počítačovou

 

         výbavou

 

    -relaxační místností

 

    -velkou zahradou, hřištěm, atriem a velkou

 

        tělocvičnou

 

    -svou kreativitu mohou děti uplatnit v moderní

 

        keramické dílně

  -součástí školy je školní družina a školní jídelna

 

     Vážení rodiče,

     pokud Vás tato informace zaujala, můžete se obrátit přímo na nás:

 

           Základní škola, Čkalovova 942, Ostrava-Poruba, 708 00

           tel: 596 925 473  nebo  739 343 470

                    email:  zs.ckalovova@gmail.com

                      web:  http://zsckalovova.kyklop.cz/

Fotografie použita dle Creative Commons Shandi-lee  © 2009 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode