Škola hrou

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

OPRAVA ŠKOLNÍHO ROZHLASU - 
ČERVEN 2016 (skončeno)

Veřejná zakázka:
Malování školní jídelny a některých prostor v budově školy ZŠ Čkalovova 
942, Ostrava-Poruba.
Jedná se o malby, nátěry a opravy soklů v prostorách školní jídelny a 
některé prostory školy. Rozsah asi 800 m2. Termín: červenec 2016.
(skončeno)


Zájemci O veřejnou zakázku se mohou přihlásit na e-mail: 
zs.ckalovova@gmail.com nebo na tf. čísle: 596925473, 739343470.
Kontaktní osoba: Mgr. Přemysl Čapanda zřš

 

 

 

 

 

VÍTEJTE VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016!

 

Vítáme Vás na našich oficiálních stránkách základní školy. Hlavním účelem těchto stránek je informovat rodiče dětí o fungování školy, plánovaných a uskutečněných akcích, důležitých schůzkách apod. Stránky prošly grafickou proměnou, nicméně pro zachování přehlednosti zůstala struktura hlavního menu zachována. Pokud budete mít nějaké problémy, obtíže, stížnosti,  dotazy související s výukou, můžete je směrovat prostřednictvím tohoto odkazu  na anonymní Schránku důvěry.

 

 

 

Informace pro rodiče dětíkteré  mají problémy se zvládáním základního učiva najdete v kolonce "DĚTI S OBTÍŽNÝM ZVLÁDÁNÍM UČIVA"

 

Seznam pomůcek do 1. třídy

·        aktovka a pouzdro

·        cvičební úbor a cvičební obuv (se světlou podrážkou) + látkový pytlík

·        ručník s poutkem

·        přezůvky

·        trojhranné pastelky

·        trojhranné tužky (č. 2)

·        modelovací hmota – plastelína

·        papírové kapesníky (krabice nebo celé balení)

·        toaletní papír

 

Ostatní pomůcky žáci dostanou ve škole nebo se dohodnete s p. učitelkou

 

při nástupu do školy.

 

 

 

Fotografie použita dle Creative Commons Shandi-lee  © 2009 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode